whatsapp

Kiralama Şartları

Kiralama Şartları

 

OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞMESİ

A-TARAFLAR

İş bu sözleşme ile EMA RENT A CAR(KİRALAYAN) olarak yer alacaktır. Kira sözleşmesine kişisel bilgileri ve imzası yer alan ve aracı kiralanmış olan özel veya tüzel şahıs (KİRACI) olarak yer alacaktır. Kira sözleşmesinin matbuu ön protokol sayfasında tanımlanan veya kiraya verilen araç bu sözleşmede ARAÇ olarak belirtilecektir.

 

B-GENEL KOŞULLAR

 • Ekonomik sınıf grup araçlar için 22 yaş ve en az 2 yıllık geçerli belgesine sahip, Orta sınıf grup araçlar için 25 yaş ve en az 2 yıllık geçerli sürücü
  belgesine sahip, Premium sınıf grup araçlar için 27 yaş ve 4 yıllık sürücü belgesine sahip, Lüks sınıf grup araçlar için 30 yaş ve 5 yıllık sürücü belgesine sahip kişiler EMA RENT A CAR'ın oto kiralama hizmetlerinden yararlanabilir.
 • KİRACI, karayolları yönetmeliği ile yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (trafık ceza, araç bağlanması, araç çekilmesi gibi) KİRACI sorumludur.
 • Kara yolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek sebebiyle vermiş olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların sonuçlarından (trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması, ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) KİRACI
 • Kira sözleşmesi ile araç, kira süresince KİRACI ya kiralanmış olup, KİRACI aracı kira sözleşmesi ile ve teslim formu ve iş bu genel koşullarda belirtilen hususlar ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ettiğin beyan ve kabul ve taahhüt eder.
 • KİRACI kiralanan araç için yol bulmazı cihazı (GPS), bebek koltuğu, kar lastiği, OGS - HGS (Otoyol geçiş ücreti) ve ilave hizmetler talep ettiğinde ilave ücret ödemek zorundadır.
 • KİRACI bu sözleşmeyi imzalamakla aracı; hasarsız, yedeği ile birlikte beş lastiği mükemmel durumda, avadanlık, araç ile ilgili belgeler ve tüm aksesuarlar ile sağlam teslim aldığını, sözleşmede yazılı gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yerde tam ve eksiksiz olarak aldığı şekilde geri vereceğini kabul eder. KİRACI söz konusu aracı teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere; mekanik ve kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığın, araçta hiçbir hasar yada kaza izi bulunmadığını kabul eder. Aracın teslim esnasında KİRACI aracı denetlemek, eğer varsa hasar ve kusurlarını araç teslim ve hasar tespit formuna işleterek imzalamak zorundadır. Bu nedenle işbu sözleşmede KİRACI tarafından aracı teslim aldığı anda belirtilmemiş olan tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kuralları kapsamından, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik elektrik ve sair üçüncü kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ile talepte ve talepte belirtilen süre içinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 • KİRACI araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanma kılavuzundan yer alan hususlara uymayı ve aracın kullanımında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi ve araca zarar getirmemeyi kabul ve taahhüt eder.
 • Araç, kira sözleşmesinde ve araç teslim formunda aracın grubuna göre belirtilecek geçerli süreye haiz sürücü belgesine sahip sürücü tarafından kullanılacak ve bu belge ile birlikte kimlik sureti ve/veya pasaport sureti sözleşmeye eklenecektir. Araç, KİRALAYAN şahıs dışında ikinci bir kişi (ilave sürücü) tarafında da ilave sürücü ücreti ödeme koşulu ile kullanılabilir. Ilave sürücüye ait sürücü ve kimlik bilgileri sözleşme sö4eşmesinin birinci sayfasında yer alan bölüme yazılması gerekmektedir, ikinci kişinin ehliyeti, sürücü yaş sınırı da dahil her türlü gerekli belgelere ve yeterliliğe sahip olduğunu KİRACI garanti eder. Aksi durumun tespitinde tüm sigortalar geçersiz sayılacağından bu sebebe dayanan durumlarda ortaya çıkacak zararlardan KIRALAYANA karşı KİRACI ile beraber müteselsilen ve müştereken sorumludur.
 • Kiralama en az 1 gün (24 saat)'dür. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, her ek saat için, uygulanan ücretin 1/3'ü, gecikme 3 saati geçtiği takdirde ise tam gün ücreti alınır. Haftalık kira süresi 7 gün olup, aylık kira süresi de 30 gün olarak hesaplan ır ve taraflarca kabul edilir.
 1. Kira başlangıcında, araç kullanıcılarının sürücü belgelerini ve kullanılabilir durumdaki kredi kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.
 2. Ödemeler kiralama başlangıcında ehliyet ibrazında bulunan kişiye ait kredi kartı ile yapılmalıdır.
 3. Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda depozit mahiyetinde satış işlemi uygulanniaktadır. KİRACI, depozit mahiyetinde alınan satış üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasar bedelinin, trafik cezalarının ve benzeri kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Hasar ve trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, her bir işlem için ek olarak 45,00TL (Onbeş Türk Lirası) hizmet bedeli uygulanacaktır.
 4. Kiralanan araçta hasar ve/veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttı rmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından KİRACI sorumludur. Aracın servise ulaştırılması aşamasında EMA RENTA CAR çağrı merkezi olan 0545 233 65 23  numaralı telefon veya EMA RENT A CAR ofislerinden destek alması halinde, çekici maliyeti de KİRACI tarafından ödenecektir.
 5. KİRACI, aracı teslim aldığı hali ile aracın kiraladığı şehirde veya ön sayfada belirtilen başka bir yerdeki EMA RENT A CAR ofisine, başlangıçta belirtilen günde, saatte ve Ki RALAYANIN isteği üzerine daha erken bir tarihte iade ve teslim edecektir.
 6. KİRACI, KİRALAYANIN isteği üzerine, aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur.
 7. Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için kira sözleşmesinde belirtilen miktarlara göre hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücretini (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır.) KİRACI tarafından ödenecektir.
 8. Uzlaşılan ve kira sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden sigorta ücretleri ve diğer ücretler KİRACI tarafından ödenecektir.
 9. Aracın, teslim alınan ofisten farklı bir ofise bırakılması durumunda bırakılan yer kadar Ki RALAYAN tarafından belirlenen tek yön ücreti KIRACİ tarafından ödenecektir.
 10. Katma değer vergisi ve sorumlu olunacak diğer vergiler Ki RACI tarafından ödenecektir.
 11. Kira süresi içinde, KİRALAYANIN hatasından doğanlar dışında araca, KİRACI ve başka sürücü ile veya Ki RALAYANA karşı kesilen park etme, trafik kuralları nı n veya kanun ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracın bağlanmasından kaynaklanan ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücretleri KİRACI tarafından ödenecektir.
 12. Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta olabilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar, KİRALAYANIN giderleri ve üçüncü şahısların ödemekle sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminatlar KİRACI tarafından ödenecektir.
 13. Aracın marka ve modeli dikkate alınarak, kiralama amacına uygun olmayan yer ve şartlar (dağlık arazi, kum, dere yatağı, bataklık vs. gibi aracın tahammül gücünü aşan yer ve yollarda, olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmaya yol şartlarında) kullanılması,
 14. Hayvan taşımacılığında,
 15. Karayolu dışında ve tarifesiz feribotlarda kullanılması dahil ve yasaktır.
 16. KİRACI'nın araç üzerinde aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında değişiklik yapma yetkisi yoktur ve yasaktır. Bu durumda doğabilecek zarar ve hasar Kİ RACIYA ait olacaktır.
 17. Araç anahtarlarının çalı nması , kaybolması, kırılması ve benzeri durumlarda tamamı ile KİRACI sorumlu olup, bu hususta meydana gelebilecek zararı tamamı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞMESİ

GENEL KOŞULLAR

C-SİGORTA

 • KİRALAYANA ait araçlar Karayolları Trafik Kanununda yer aldığı şekilde Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmış olup, söz konusu sigorta primleri KİRALAYAN tarafından karşılanmıştır. Söz konusu aracın diğer motorlu kara nakli araçlarına, üçüncü şahıslara ve araç içindeki yolculara zarar vermesi durumunda meydana gelebilecek maddi ve manevi zararların bedeli, tedavi giderleri aracın zorunlu mali mesuliyet sorumluluk sigortası kapsam ve limitleriyle sınırlı olup, bunu aşan maddi ve manevi tazminatlar değer kaybı ve kazanç kaybı dahil tüm sorumluluk ve yükümlülüğün KİRACIYA ait olduğu ve kendisine sonradan rücu edilse dahi ödemekle yükümlü olduğu KİRACI tarafından kabul edilmiştir.
 1. KİRACI ve ek sürücüler, kaza halinde sözleşmede yer alan acil telefon hattına derhal bilgi vermek, aracı yerinden oynatmadan en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurarak kaza, hasar, hırsızlık ve kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporu almak zorundadır. Ayrıca mümkün olması durumunda aracın kaza mahallindeki fotoğraflarını çekmek, ilgili kişilerin ve tanıkların ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve ikamet adreslerini almak, çift taraflı kazalarda ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinden suret temin etmek, yeterli güvenlik önlemini almadan aracın yanından ayrılmamak, ölümlü ve yaralamalı kazalarda ilgili birimlerin olaya müdahalesini sağlamak ve kaza bildirim raporları ile eklerini 24 saat içinde KİRALAYANA ulaştırmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.
 2. KİRACI yukarıda belirtilen önlemleri almaması durumunda meydana gelebilecek hasar ve zararlar ile üçüncü kişilerin KİRALAYAN'dan talep edecekleri zarar ve tazminatların tamamından sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu bu zararların alınan güvence teminatından ve/veya kredi kartı hesabından mahsubunu peşinen kabul eder.
 3. Aracın kira süresi dışında ve/veya kira sözleşmesinde belirtilen sürücüler dışında kullanılması veya yasalara, kira sözleşmesine ve genel kurallara, genel ahlak kurallarına aykırı kullanılması durumunda KİRACI sigorta ile ilgili güvence altına alınmış imkanlarından yararlanmasının mümkün olmayacağını kabul eder.
 4. KİRACI tarafından aracın rent a car adı altında çalışan araçlara ait ihtiyar"( mali mesuliyet sigortası (kasko) talebinde bulunmaları durumunda kiralama süresi göz önüne alınarak yapılacak sigorta poliçesine ait prim bedeli peşin ödenmek kaydıyla KİRALAYAN KIRACI'dan geleceği ve tüm sigorta giderinin KİRACI'ya ait olacağı KİRACI tarafından da kabul edilmiştir.
 5. KİRACI söz konusu ihtiyari sigortanın yapılmasını talep etmez ve giderini ödemezse KIRALANAN aracın KİRACI elinde olduğu sürece araçta meydana gelebilecek tüm zararlardan KİRACI sorumlu olduğunu kabul eder.
 6. KİRALAYAN kendi kusurundan kaynaklanmayan her türlü hasar ve ziyandan dolayı sigorta tazminatından istifade edememe durumunda tahsil edemediği zarar ve aracın iş ve güçten kalma tazminatı için KİRACI'ya rucü hakkına sahiptir. KİRACI'DApeşinen bunu kabul eder.
 7. Aşağıda yer alan hallerde yasalar gereği sigorta geçersiz kabul edildiğinden bu kabil durumlarda KİRACI zararın tamamından sorumludur.

a.Sürücü alkol ve uyuşturucunun etkisi altında ise,

b.Ehliyetsiz ise,

c.Asli kusur oranının 8 de 8 veya sürücü `%100 oranında kusurlu ise

d.Kaza ile ilgili evrakları temin edemiyor ise,

e.Kira sözleşmesinin bitmesine rağmen yazılı onay alınmaksızın aracı teslim etmemiş ise,

f.Kaza tespit formunda kazanın KİRACrnınTEKTARAFLI kusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında,

g.Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda,

h.Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda bayanın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda ve bununla birlikte kasıtlı kazalarda, yüksek devir hızı ile araç kullanımı ve benzeri özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda, yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda, trafik yasalarına ayrı vasıta kullanılması halinde, trafik sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde, KİRACI aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü, balkon, dal ve benzeri nesnelere çarpma neticesinde) meydana gelen hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür.

i.Üçüncü şahıslara ve araç içerisindeki yolculara maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi' zararlarda dahil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükleri münhasıran KİRACI'ya aittir.

İşbu sözleşmede yer alan ve araç kullanımı ile ilgili diğer hususlara riayet edilmemiş ise KİRACI şahsen ve zararın tamamından sorumludur.

j.Araç seyir halinde iken herhangi bir hayvana çarpması (KİRACININ kusurlu veya kusursuz olması önemli değil) veya araç park halinde iken bir hayvan tarafından yarar verilmesi durumunda meydana gelebilecek zararın bedelinin tamamı KİRACI tarafından karşılanacaktır.

 1. KİRACI aracın dışında aracın güvenliği sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak aracı park etmekte, araçta görünür surette eşya bırakmamakla yükümlüdür. Aracın çalınması durumunda KİRACI derhal en yakın polis merkezine veya jandarma merkezine başvurarak araç hırsızlık tespit tutanağını temin etmekle yükümlüdür.
 2. KİRACI aracın geri teslimi anında araca ait belgeleri (motorlu araç tescil belgesi, Motorlu Araç Trafik Belgesi, Sigorta Poliçesi, Plakaları vb.) iade etmediği takdirde, bunları bulup teslim edinceye kadar geçecek sureye ait kira bedeli ödeyeceğini, kayıp halinde de; aracın iş kaybı ile birlikte belgelerin yenilerinin alınması için giderleri ödemekle ve doğacak sair zararları da tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 3. Aracın, KİRACI kullanımında olduğu sürece herhangi bir olay nedeni ile yetkili makamlarca müsadere edilmesi veya el konması halinde geri alınıncaya kadar yapılacak her türlü harcamadan KİRACI sorumlu olup, bu harcamalarla beraber aracın geri alınmasına kadar geçecek süre içinde iş ve güçten kalmaya ilişkin zararında KİRACI tarafından ödeneceği kabul ve taahhüt eder.
 4. Akaryakıt bedeli KİRACIYAaittir. Araç yakıt deposu nasıl teslim edilir ise KİRACI aynı şekilde teslim etmekle yükümlüdür.
 5. KİRALAYAN gerekli görmesi durumunda istediği zaman bu sözleşmeyi (kiralama süresi dolsun veya dolmasın) tek taraflı olarak geçerli bir sebep göstermeksizin feshetmeye yetkilidir ve aracı mekan, zaman ve KİRACI fark etmeksizin dahi geri almaya yetkilidir. Bu durumda doğan masraflarda KİRACI'ya KİRACI bu durumu kabul eder.
 6. KİRALAYAN; KİRACI kaza yaptığında kaza ile ilgili yapmış olduğu tüm ödemeleri, rücu edildiği takdirde KİRACININ/sürücünün haklı veya haksız olmasına bakılmaksızın tamamını ödemekle yükümlü olup, bu ödemeyi KİRACI kabul ve taahhüt eder.
 7. KİRALAYAN; KİRACI tarafından aracın hasarlı teslim olması durumunda aracın iş ve güçten kaldığı günlere ilişkin zararı ve araçta doğabilecek değer kaybını talep edebilir, KİRACI da bunu ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

D-ÖDEME

 1. KİRACI; ödemeleri nakit, kredi kartı veya voucher ile yapacaktır. Ayrıca cari hesapla çalışılan KİRACI'lar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen süre içinde yapacaktır. KİRACI verilen süre içinde ödeme yapmadığı takdirde fatura tarihinden itibaren TCMB en yüksek banka faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Fatura düzenlenen şahıs ile KİRACI'nın ayrı şahıslar olması durumunda her iki şahısta borçtan müştereken ve müteselsilen sorumluluk doğacağını kabul taahhüt ederler.

2- Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında depozit olarak kira sözleşmesinin mail order bölümüne KİRACI'nın muvaffakatı ile kredi kartı bilgilerinin alınmasına ve bu belge de yer alan bilgilerle KİRACI'ya ön bilgi verilmeden KİRALAYAN tarafındran trafik cezalarının ve kiralama ile ilgili oluşan zarar bedellerinin de dahil tüm alacakların tahsilinde kullanılmasını KİRACI kabul ve taahhüt eder.

3-Kesin hesap sonucu kiralama bitiminde saptanır. ÖdemelerTürk Lirası veya Türkiye Cumhuriyetinde kabul gören döviz cinsinden veya kredi kartı ile yapılabilir.